MediaPay

Program MCS MediaPay jest to przedpłatowy system dystrybucji mediów dostępnych w postumencie medialnym. Koncepcja jego działania opiera się na trzech głównych elementach:

 1. programie komputerowym instalowanym w punkcie obsługi klienta wraz z programatorem kart
 2. programowalnych kartch typu RFID
 3. sterowniku  umieszczonym w postumencie medialnym

Jak on działa w praktyce?

Klient chcący korzystać z dostępnych w postumencie mediów, musi udać się do bosmanatu (lub biura obsługi) w celu otrzymania karty magnetycznej i dokonania przedpłaty. Personel przy pomocy programu komputerowego oraz programatora kart, zapisuje w pamięci karty ilość dostępnych pieniędzy.

Gdy karta jest gotowa i przedpłacona, Klient musi udać się do słupka znajdującego się najbliżej swojej jednostki. Przykładając kartę do odpowiedniego pola, wybiera pobór prądu lub wody. Jedno przyłożenie jest jedną sprzedaną jednostką miary, np.  1 kW.  Wówczas na wyświetlaczu wskazane zostanie gniazdko bądź zawór, które jest opłacone.  

Zalety korzystania z MediaPay:

 • eliminacja strat finansowych spowodowanych ryczałtowym rozliczaniem za prąd lub wodę
 • niemal bezobsługowa kontrola nad zużyciem mediów
 • eliminacja strat finansowych związanych z błędnymi odczytami liczników
 • system przedpłatowy – brak możliwości kredytowania użytkowników – wykluczenie możliwości poboru prądu bez ryzyka braku zapłaty
 • karta magnetyczna, która jest nośnikiem informacji, zmniejsza potrzebę korzystania z telefonu lub karty płatniczej na pomoście tym samym redukuje ryzyko przypadkowego utopienia
 • brak konieczności posiadania stałego i stabilnego łącza internetowego
 • możliwość zintegrowania usługi z innymi wtyczkami: płatność za prysznice, kontrola dostępu do stref
 • menu w języku polskim
 • dostępność serwisu i wsparcia pogwarancyjnego

Zakres usług, które mogą być podłączone pod MediaPay

Kontrola zużycia energii elektrycznej pobranej z postumentów medialnych

Kontrola poboru wody pobranej z postumentów medialnych.

Pobór opłat za usługę zdania ścieków z jednostek.

Pobór opłat i kontrola nad przepływem wody w pomieszczeniach socjalnych: prysznicach, toaletach, pralniach.

Kontrola dostępu do pomieszczeń (np. suszarnie, toalety, świetlice) lub stref (np. keje rezydenckie).

Kontrola dostępu do bram obiektu, furtek, parkingów.

Informacja i wycena