Kryteria wyboru pompy ściekowej do portów jachtowych

W zeszłym tygodniu wyjaśniliśmy dokładnie czym jest pompa, jaką ma znaczenie w kontekście turystyki wodnej oraz jakie rodzaje są dostępne na rynku.  Posiadając tę podstawową wiedzę, z pewnością łatwiej będzie dokonać wyboru urządzenia. Jednak prócz znajomości mechanizmu działania, należy przeanalizować również środowisko jej przyszłej pracy – czyli obiekt, który będzie obsługiwać. W tym wpisie przedstawimy aspekty, nad którymi powinien zastanowić się każdy zamawiający.

 

Czy na pewno trzeba kupić pompę do mariny?

 

Jeżeli na akwenie wodnym pływają jednostki, które posiadają zbiorniki ściekowe to TAK! Pisząc te słowa nie opieramy się na przepisach, ale na trosce o nasze środowisko. W prawdzie kwestia zakazu rzutu do wody i magazynowania ścieków poruszona została zarówno w przepisach Polskiego Rejestru Statków dotyczących klasyfikacji i budowy jachtów morskich, jak i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. U. poz. 807). Oba dokumenty nakładają obowiązek na zastosowanie rozwiązań, które mają zapobiegać zanieczyszczeniom. W tym celu można również zastosować toalety turystyczne, które nawiasem mówiąc, również potrzebują właściwe infrastruktury odbioru. Więc jeżeli tylko zauważone zostaną jednostki wyposażone w zbiorniki ściekowe na danym akwenie, przystanie powinny zaopatrzyć się w urządzenia umożliwiające odbiór nieczystości. [1] [2]

Jako przedsiębiorcy zapewnijmy odpowiednią infrastrukturę do odbioru odpadów. Opornym, narzucajmy pewien standard. Pokazujmy i otaczajmy się rozwiązaniami pozwalającymi zadbać się o czystość. Ponieważ jeżeli nie zapewnimy koszy na segregowane odpady, punktów zrzutu dla kaset toalet turystycznych czy pomp do odsysania ścieków, będziemy współodpowiedzialni za zanieczyszczenia.

 

Wybór między pompą stacjonarną a mobilną

 

Jest to zasadnicze pytanie jeśli chodzi o możliwości mariny m.in. pod względem:

 • doprowadzenia instalacji kanalizacyjnej do stacjonarnego urządzenia;
 • gotowości na koszty robót ziemnych;
 • możliwości podłoża: czy grunt nie jest skalisty, czy w nabrzeżu można przeprowadzić instalacje;
 • perspektywy rozwoju obiektu, możliwości zmian mocy urządzenia;
 • możliwości wydzielenia osobnego miejsca postojowego dla obsługiwanej jednostki;
 • rodzaju obsługiwanych jednostek: czy jednostka jest mobilna (np. motorówka) i może podpłynąć pod stacjonarne urządzenie czy jednostka jest stacjonarna (np. houseboat) i to urządzenie musi podjechać.

 

Założona charakterystyka obsługiwanych jednostek i ich zbiorników ściekowych

 

Oczywiście nie każda jednostka pływająca posiada zbiornik ściekowy. I jest to całkowicie zgodne z prawem. Natomiast określając położenie obiektu oraz charakterystykę klientów, można oszacować jaka pompa będzie odpowiednia.

Porty morskie obsługujące załogi większych jachtów na pewno powinny przygotować się na duże zbiorniki. Dla przykładu weźmy  ok. 12m jacht, na którym może przebywać maksymalnie 8 osób, uprawiają głównie żeglugę po Bałtyku i Morzu Północnym. Korzystając ze wzoru opracowanego przez PRS, pojemność zbiornika na fekalia powinien wynosić:

 

V=5zd [dm3]

gdzie:
z – maksymalna liczba załogi,
d – liczba dni przechowywania ścieków (nie mniej niż 3)

 

w naszym przypadku:

V = 5 x 8 x 3

V= 120 dm3

 

Jednostki śródlądowe nie mają takich wymagań, natomiast zwykle zbiorniki są mniejsze. [2]

Dla domu pływającego, który przykładowo może być elementem ośrodka wypoczynkowego i mogą w nim mieszkać maksymalnie 4 osoby, pojemność zbiornika musi wynosić

 

V = 15nd , [dm3]
n – maksymalna liczba złogi,
d – liczba dni przechowywania ścieków, nie mniejsza niż 3 [3]

 

czyli:

V= 15 x 4 x 3

V = 180 dm3

 

Częstotliwość pracy urządzenia

 

Jak często pompa ma być wykorzystywana? Czy ma być ona szybko obsłużyć jacht czy można pozwolić sobie na chwile dłuższy postój? Czas obsługi jachtu można z łatwością określić dzieląc wydajność pompy przez objętość zbiornika danej jednostki.

 

Wpływ ukształtowania terenu lub położenie infrastruktury na wybór pompy ściekowej

 

Każda pompa ma swoją maksymalną wysokość i odległość ssania / tłoczenia. W kontekście wyboru pompy, ważna jest:

 • wysokość ssania – czyli różnica między wysokością pompy a wysokością otworu zbiornika;
 • odległość ssania – czyli dystans pomiędzy pompą a otworem zbiornika;
 • wysokość tłoczenia – różnica między wysokością pompy a zbiornikiem odbiorczym;
 • odległość tłoczenia – dystans pomiędzy pompą a zbiornikiem odbiorczym.

Zobrazowanie wartości przedstawia poniższy rysunek:

 

Rys. Odległości i wysokości kluczowe dla poprawnej pracy pompy.

Źródło: materiały własne.

 

Decydując się na dany rodzaj pompy, należy wymierzyć i przeanalizować kluczowe wartości aby mieć pewność poprawnej pracy.

 

Budżet

 

Często to on jest determinującym warunkiem wyboru urządzenia. Często nieświadomi swojej niewiedzy, kupujemy rzeczy, które w praktyce nie mają szans na poprawne działanie ponieważ nie uwzględnione zostały warunki pracy. Tańsze żelazko o zbyt małej mocy nie wyprasuje grubych jeansów ale byłoby idealne do delikatnych ubrań, niewielka kosiarka może nie dać rady łące ale byłaby idealna na działkę. Należy rozważyć również odwrotny przypadek – nie zawsze najdroższe urządzenie będzie najlepsze. Nie trzeba kupować profesjonalnej myjki ciśnieniowej za miliony monet, gdy będziemy używać tylko do regularnego mycia bruku.

W przypadku pomp jest podobnie. Nie ma co się oszukiwać, zakup urządzenia jest wydatkiem. Jednak nie należy dokonywać wyboru kierując się wyłącznie budżetem.

 

Podsumowanie

 

Wybierając odpowiedni typ pompy do odsysania ścieków z jednostek mobilnych należy wziąć pod uwagę 5 podstawowych aspektów:

 1. typ pompy: stacjonarny / mobilny
 2. charakterystykę zbiorników jednostek
 3. częstotliwość pracy urządzenia i szybkość pracy
 4. ukształtowanie terenu i położenie obiektów infrastruktury
 5. budżet

 

Bibliografia:

[1] PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWYJACHTÓW MORSKICH CZĘŚĆ III WYPOSAŻENIE I STATECZNOŚĆ, 1996 (Tekst ujednolicony zawierający Zmiany Nr 1/1998, Zmiany Nr 2/2012, Zmiany Nr 3/2013 stan na 1 grudnia 2013 r.)

[2] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych

[3] Przepisy klasyfikacji i budowy łodzi mieszkalnych – 2021 zostały zatwierdzone przez Zarząd PRS S.A.
w dniu 30 września 2021 r. na podstawie Uchwały Rady Technicznej Nr 1/21 z dnia 7 września 2021 r.
i wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

Czy artykuł był przydatny?
[Ilość oddanych głosów: 2 Średnia: 5]

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *