Klasa IP oraz IK obudowy postumentów medialnych

Podstawową funkcją obudowy postumentu medialnego jest ochrona. Z jednej strony ochrona użytkownika – niwelując możliwość porażenia elektrycznego, na skutek dotknięcia elementów znajdujących się pod napięciem.  Z drugiej strony ochrona urządzenia, w szczególności aparatury elektrycznej – zapobiegając wnikaniem do niej ciał stałych , pyłów czy wody. Ochrona to również odporność na uderzenia, czyli trwałość mechaniczna.

 

Podstawy prawne

Wszelkie wątpliwości odnośnie charakterystyki odporności jednoznacznie regulują dwie  klasy:

  1. klasa szczelności IP – uregulowana normą PN-EN 60529;
  2. klasa odporności mechanicznej IK uregulowana normą PN-EN 62262:2003

Postumenty medialne jako urządzenia o szczególnym środowisku pracy, mają ściśle sprecyzowane swoje minimalne wymagania (wraz ze sposobem ich badania) w normie PN-EN IEC 61439-7 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe, Część 7: Rozdzielnice do specjalnych zastosować takich jak: mariny, kempingi, place targowe oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

 

Klasa szczelności IP – wiadomości ogólne

Skrót IP pochodzi z języka angielskiego „Ingrees Protection” i oznacza „ochronę przed wnikaniem”. Standardowo symbol stopnia ochrony składa się z identyfikatora (liter IP), dwucyfrowego oznaczenia (pierwsza cyfra oznacza ochronę przed dotykiem i wnikaniem ciał stałych, druga zaś odporność na wnikanie wody) oraz elementów nieobowiązkowych (liter dodatkowych i uzupełniających) [1]

Rys. Objaśnienie symbolu IP

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopie%C5%84_ochrony_IP

 

Tab. Stopnie ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i wnikaniem ciał stałych oraz sposób badania

Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Kołodziejczyk „Instalacje elektryczne”

 

Tab. Stopnie ochrony przed działaniem wody oraz sposób badania.

Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Kołodziejczyk „Instalacje elektryczne”

 

Tab. Znaczenie litery dodatkowej

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopie%C5%84_ochrony_IP

 

Tab. Znaczenie litery uzupełniającej

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopie%C5%84_ochrony_IP

 

Klasa szczelności IP – wymagania dla postumentów medialnych

Norma PN-EN IEC 61439-7 określa, że postumenty medialne muszą mieć minimum  IP 44 [2]. To oznacza, że powinny chronić przed wnikaniem ciał obcych o średnicy 1.0mm i większej oraz powinny być odporne na bryzgi wody.

 

Klasa odporności mechanicznej IK – wiadomości ogólne

Odróżniając odporność mechaniczną (ang. impact protection), zdecydowano się na wprowadzenie litery K jak kinetic czyli kinetyczny. Symbol stopnia odporności składa się z identyfikatora IK oraz liczby od 0 – 10 określającą poszczególne klasy [3]

Rys. Objaśnienie symbolu IK

Źródło: opracowanie własne na podstawie PN-EN 50102/AC 2001:11, PN-EN 62262:2003

 

Tab. Poszczególne stopnie odporności.

Źródło: opracowanie własne na podstawie PN-EN 62262:2003

 

No dobrze, a w praktyce? 10 J to mniej więcej energia, jaką posiada maszerujący dorosły człowiek.

 

Klasa odporności mechanicznej IK – wymagania dla postumentów medialnych

Określenie minimalnej klasy, również znajduje się w normie PN-EN IEC 61439-7. Jednak w przeciwieństwie do IP, wprowadzone są dodatkowe zmienne oraz szczegółowo opisuje sposób przeprowadzenia badania na podstawie typowej budowy rozdzielnicy elektrycznej. 

Norma pozwala na wybór minimalnej klasy w zależności od środowiska pracy urządzenia:

  1. ochrona podstawowa – IK 07
  2. ochrona średnia IK 08 – urządzenie pracujące na terenie o ograniczonym dostępie np. marina
  3. ochrona wysoka IK 10 – urządzenie pracujące na terenie ogólnodostępnym np. bulwary miejskie

Co to oznacza?

Tab. Ogólne wymagania dotyczące poszczególnej klasy odporności postumentów medialnych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie PN-EN IEC 61439-7

Wybór materiału

Prócz konstrukcji obudowy, istotnym czynnikiem mającym wpływ na powyższe parametry jest rodzaj materiału, z którego wykonana jest obudowa. Naszym zdaniem stal nierdzewna sprawdza się do tego najlepiej. Więcej na ten temat można przeczytać we wpisie na temat wykorzystania stali nierdzewnej w produkcji postumentów medialnych. 

 

Bibliografia:

[1] – Polska Norma PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

[2] – PN-EN IEC 61439-7 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe, Część 7: Rozdzielnice do specjalnych zastosować takich jak: mariny kempingi, place targowe oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych

[3] PN-EN 62262:2003 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)

Czy artykuł był przydatny?
[Ilość oddanych głosów: 0 Średnia: 0]

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *